Prezentare

O pagină din istoricul școlii noastre

Școala Gimnazială ,,Ion Creangă,, Craiova, fosta Școală cu clasele I-VIII Nr. 16 Craiova, este atestată documentar din anul 1943 sub numele de Școala Craiovița.

În perioada anilor 1945-1946 a fost înființată Școala de 4 ani Craiovița, cursurile desfășurându-se într-un local închiriat.

La 19 iulie 1948 , prin contribuția locuitorilor, s-a pus prima cărămidă pe fundația unei noi școli atât de necesară . 84 de zile mai târziu, adică pe 18 octombrie ,construcția era gata. Inaugurarea a avut loc la 6 noiembrie 1948, Școaladin Craiovița fiind prima școală nouă construită în județ iar învățătorul Nicolae Boju cel dintâi director al acesteia.

Localul școlii era compus din două săli unde învățau elevi ai claselor I-IV. După trei ani, prin contribuția voluntară a locuitorilor, s-a ridicat o nouă încăpere . La școală au putut învața și elevii claselor V-VII, programul desfășurându-se în două schimburi. Astfel, în anul școlar 1959-1960 școala funcționa în cinci săli de clasă, cu 270 de elevi, 6 învățători și 8 profesori.

În anul școlar 1960-1961 au fost amenajate alte trei săli de clasă în fostul local al Miliției urmând ca doi ani mai târziu , tot prin eforturi voluntare să se mai dea în folosință alte două spații destinate cursurilor. Întrucât populația școlară înregistra o vizibilă creștere iar școala devenea tot mai neîncăpătoare, domnul director din acele timpuri, prof.Matei Ruxanda, a decis să se învețe în trei schimburi. Au urmat demersuri la autoritățile vremii pentru extinderea spațiului destinat școlii și astfel s-a aprobat construirea altor patru săli de clasa.

În anul 1966 s-a construit un nou local al școlii în zona canalului colector, construcție în care funcționează și azi Școala Gimnazială ,,Ion Creangă,, Craiova (localul vechi). Un nou local a fost construit câțiva ani mai târziu, în 1975 ( localul nou).

Clădirea actuală este compusă din două localuri etajate. De-a lungul timpului școala a fost înzestrată cu mobilier și material didactic modern iar baza s-a lărgit prin crearea de noi laboratoare și cabinete .

Din septembrie 2010 unitatea şcolară funcţionează că unitate cu personalitate juridică coordonând şi structurile : Şcoala Gimnazială nr. 38 Craiova , Grădiniţa cu program normal ,, Casa cu pitici,, Craiova şi Grădniţa cu program normal ,,Voinicel,, Craiova.

Școala Gimnazială Nr.38 Craiova apare în documente construită în anul 1960 – localul vechi – și 1972 localul nou și pâna în anul 1990 a aparținut Comunei Cernele.

Aici ne străduim să-i ajutăm pe elevii noștri să-și găsească o cale în viață, un drum drept și curat ca și cei care au învățat aici înaintea lor:

Generațiile actuale de elevi, sub îndrumarea învățătorilor și profesorilor școlii noastre, caută calea reușitei în viață prin forme și metode de muncă specifice care să-i ducă spre calea de împlinire sperată și să însenineze frunțile părinților și bunicilor lor, pentru care realizarea lor e un suprem gest de recunoștință.