ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ" CRAIOVA

Proiecte și Programe

Urmăresc transformarea reală a elevilor în actori principali ai demersului educațional, având în vedere atingerea unor obiective de natură formală, informală, socio-comportamentală. 

Evaluări Naționale

Componentă importantă a procesului instructiv-educativ, având că scop orientarea și optimizarea învățării.

Clasa Pregătitoare

 Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2021,
inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în
conformitate cu prevederile legii și ale prezentei metodologii. 

Anunțuri

Date cu caracter personal

Pliant_învățământ_gimnazial

Read more

Concurs ,,Copilaria, varsta marilor superlative

Regulamentul, acord de parteneriat și fișă de înscriere concurs interjudețean 2023

Read more

Festivalul tradițiilor oltenești-28.04.2023

Fisa de incriere ,,Festivalul traditiilor oltenesti, ,REGULAMENT FESTIVAL

Read more
Școala Gimnazială “Ion Creangă” Craiova

Mediu democratic și creativ de dezvoltare pentru toți și pentru fiecare!

Școala Gimnazială ,,Ion Creangă,, Craiova oferă un mediu educaţional deschis tuturor celor interesaţi de educaţie, indiferent de etnie, religie,vârstă, asigurând fiecărui elev condiţii egale pentru dezvoltare personală, în parteneriat şi cooperare cu alţi factori educaţionali sociali, promovând egalitatea de şanse, toleranţa şi buna înţelegere între copii, deprinderile de comportament civilizat, respectul şi aprecierea calităţilor personale.

De ce Școala Gimnazială “Ion Creangă” Craiova?

Școala Gimnazială “Ion Creangă” Craiova este o școală în care se îmbină într-un mod armonios tradiția și modernitatea. Este una dintre școlile mari din județ, cuprinzând mai multe forme de învățământ: preșcolar, primar si gimnazial.

Structuri Componente

Școala Gimnaziala Nr. 38 Craiova
Grădinița “Casa cu pitici”
Grădinița “Voinicel”
Grădinița Școlii Nr 38
Grădinița Rovine II 

Sediul Central Școala “Ion Creangă” Craiova

– 25 sali de clasă
– 1 biblioteca multimedia
– 4 laboratoare : informatica, biologie, chimie, fizica
-sala de sport
– biblioteca
– cabinet medical
– 2 terenuri de sport

Școala Gimnaziala Nr. 38 Craiova

7 Sali de clasa
1 laborator de informatica
1 sala de sport
1 biblioteca
1 cabinet medical

Corp Profesoral

Corpul profesoral cuprinde 58 de cadre didactice calificate, majoritatea având gradul didactic unu şi doi.


Alege Școala Noastră!

Săli de clasă

Cadre didactice

Părinți mulțumiți

CONTACTEAZĂ-NE!